Kontakt


Wydział Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 23
31-510 Kraków

Kontakt w sprawch organizacyjnych:
e-mail: CFFL@uek.krakow.pl
tel/fax: (+48) 12 293 50 81

Kontakt w sprawie publikacji:
referaty.CFFL@uek.krakow.pl

Kontakt w sprawie sponsoringu:
dr Paweł Oleksy
pawel.oleksy@uek.krakow.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
dr Tomasz Jedynak
tel. 501 248 173
tomasz.jedynak@uek.krakow.pl