Partnerzy


Patroni honorowi konferencji:

Narodowy Bank Polski

Minister Energii

Minister Infrastruktury i Budownictwa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK, dr. hab. inż. Andrzej Chochół


Patroni medialni

 


Sponsor strategiczny


Sponsorzy Konferencji

 

 


 

O/Kraków


Partnerzy Konferencji

 

 

 


 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 


Materiały informacyjne i Promocyjne – do pobrania

Ulotka program konferencji

Plakat program konferencji

Prezentacja Konferencyjna (slajdy)

Identyfikator – przykład

Logotypy – okładka księgi streszczeń