Program konferencji

Informacje organizacyjne dla uczestników konferencji  (plik do pobrania)

Program konferencji (wersja do pobrania)

Spotkanie z Władzami Wydziału – formularz do zadawania pytań (ankieta online)


Dzień I – środa 18 października 2017 r.


12:00 – 13:00     Rejestracja uczestników

13:00 – 14:00     Obiad

14:00 – 14:30    Uroczyste otwarcie konferencji

14:30 – 16:00    Sesja plenarna

Prof. Małgorzata ZaleskaUtopia stabilności świata finansów
Prof. Jerzy Nowakowski – O metodach ilościowych w badaniu wybranych procesów na rynkach finansowych
Prof. Jan Czekaj – Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej
Prof. Józefa Famielec – Finanse rozwoju zrównoważonego – próba koncepcji
Prof. Stanisław Owsiak – Nowe trendy w nauce o finansach publicznych

16:00 – 16:30    Przerwa na kawę

16.30 – 18.00 Debata „Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Polsce – perspektywy i wyzwania” – część I

Moderator: Dr Marcin Czupryna

20.00    Uroczysta kolacja


Dzień II – czwartek 19 października 2017 r.


9:00 – 10:30     Sesja I. Contemporary challenges in research on finance and accounting

Prof. Donna Street – The importance of policy relevant accounting research
Prof. Alojzy Nowak – Megatrends in the modern world – financial perspective
Prof. Krzysztof Jajuga – Drivers and challenges of financial sciences – evolution or revolution?
Prof. Mirosław Szreder, Prof. Jerzy Gwizdała – Possible future developments of sample surveys in finance

Moderator: Prof. Konrad Grabiński

10:30 – 11:00     Przerwa na kawę

11:00 – 12:30     Sesja I. Different approaches to research in finance

Prof. Oleksiy Druhov, Prof. Vitaliy Rusin – The Results of the Banking Sector Reform in Ukraine 2015-2017: Critacal Approach
Prof. Stelios RozakisEnergy market volatility effects on production and investment decisions in agribusiness
Prof. Jana Stofkova, Prof. Jan Stofko – Selected aspects of the financial policy and its impact on the development of the economy
Prof. Bogumiła Szopa, dr Ewa Ślęzak – Financial aspects of population ageing

Moderator: Prof. Anna Pajor

12:30 – 13:30    Obiad

13:30 – 14:30 Debata „Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Polsce – perspektywy i wyzwania” – część II

Moderator: Prof. Mariusz Andrzejewski

14:30 – 16:30    Warsztaty dla uczestników konferencji

Wystąpienie wprowadzające: Prof. Krzysztof Surówka

16.30 – 19.00    Czas wolny

19:00    Kolacja biesiadna


Dzień III – piątek 20 października 2017 r.


9:00 – 11:00    Debata „Kierunki badań na Wydziale Finansów i Prawa UEK

Wystąpienie wprowadzające: Prof. Tadeusz Grabiński

Moderator: Prof. Stanisław Owsiak
Część I.
Uczestnicy debaty –  Profesorowie:  Bogusława Gnela, Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka, Bogumiła Szopa, Ryszard Szostak
Część II.
Uczestnicy debaty –  Profesorowie:  Mariusz Andrzejewski, Jan Czekaj, Józefa Famielec, Ewa Miklaszewska, Anna Pajor, Wanda Sułkowska

11:00 – 11:30    Przerwa na kawę

11:30 – 12:30    Spotkanie z Władzami Wydziału Finansów UEK

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski, Dziekan Wydziału

(formularz do zadawania pytań)

12:30 – 13:00    Podsumowanie konferencji

13.00 – 14:00    Obiad