Rada naukowa


 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – przewodniczący Rady Naukowej
 • Prof. UEK, dr hab. Mariusz Andrzejewski – Dziekan Wydział Finansów i Prawa
 • Prof. dr hab. Jan Czekaj
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec
 • Prof. dr hab. Bogusława Gnela
 • Prof. UEK, dr hab. Józefa Gniewek
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
 • Prof. UEK, dr hab. Aneta Kaźmierczyk
 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar
 • Prof. UEK, dr hab. Małgorzata Kożuch
 • Prof. UEK, dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Prof. UEK, dr hab. Anna Pajor
 • Prof UEK, dr hab. Maria Płonka
 • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa
 • Prof. UEK, dr hab. Ryszard Szostak