Organizator


Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi” jest Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest dr Tomasz Jedynak (tomasz.jedynak@uek.krakow.pl, tel. 501 248 173)

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą pracownicy Katedr Wydziału Finansów i Prawa oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych Wydziału:

mgr Joseph Yaw Abodakpi Katedra Finansów
dr Katarzyna Budny Katedra Matematyki
mgr Maciej Cycoń Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
dr Mateusz Folwarski Katedra Bankowości
dr Witold Furman Katedra Rachunkowości Finansowej
mgr Maciej Gnela Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Kluczewska Sekretariat Katedr: Bankowości, Finansów Przedsiębiorstw, Rynków Finansowych, Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
dr Elżbieta Kubińska Katedra Rynków Finansowych
dr Paweł Oleksy Katedra Rynków Finansowych
dr Katarzyna Maj-Waśniowska Katedra Finansów Samorządowych
mgr Mariola Mamcarczyk Dziekanat Wydział Finansów i Prawa
dr Rafał Sieradzki Katedra Ekonomii
mgr Marcin Surówka Katedra Finansów Przedsiębiorstw
dr Renata Żaba-Nieroda Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej