Relacja z Konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”
Wydział Finansów i Prawa UEK 18-20 października 2017 r.Relacja z konferencji

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-20 października 2017 r. w Hotelu Arłamów odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi” organizowana z okazji jubileuszu XV-lecia Wydział Finansów i Prawa (wcześniej Wydziału Finansów) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Energii, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK, dr. hab. inż. Andrzej Chochóła.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych oraz zacieśniania już istniejących krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych, a także integracji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką finansów. W czasie pierwszego dnia obrad uczestnicy konferencji wysłuchali referatów w sesji plenarnej wygłoszonych przez wybitnych przedstawicieli świata finansów w Polsce: Prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską, Prof. dr. hab. Jerzego Nowakowskiego, Prof. dr. hab. Jana Czekaja, Prof. dr hab. Józefę Famielec oraz Prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka. Druga sesja miała charakter debaty poświęconej źródłom finansowania inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Polsce. Uczestnikami tej debaty byli członkowie zarządów oraz rad nadzorczych wiodących spółek polskiego sektora energetycznego. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Arłamów, której towarzyszył występ artystyczny Grażyny Łobaszewskiej z zespołem.

W drugim dniu konferencji odbyły się dwie sesje naukowe w języku angielskim. W pierwszej z nich – Contemporary challenges in research on finance and accounting referaty wygłosili: Prof. Donna Street, Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga oraz Prof. dr hab. Mirosław Szreder. W drugiej sesji zatytuowanej Different approaches to research in finance. uczestniczyli: Prof. Oleksiy Druhov, Prof. Vitaliy Rusin, Prof. Stelios Rozakis, Prof. Jana Stofkova, Prof. Jan Stofko oraz Prof. dr hab. Bogumiła Szopa i dr Ewa Ślęzak. Po zakończeniu obu sesji plenarnych odbyła się druga część debaty poświęconej źródłom finansowania inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Polsce. Tym razem tematyka dyskusji koncentrowała się na największych inwestycjach realizowanych w sektorze infrastrukturalnym. Na zakończenie drugiego dnia obrad organizatorzy zaplanowali warsztaty dydaktyczne dla uczestników konferencji pt. Wydział Finansów i Prawa wobec wyzwań dydaktycznych. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Prorektor UEK ds. kształcenia i studentów Prof. dr hab. Krzysztof Surówka. Po zakończeniu części oficjalnej konferencji odbył się towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy pracownikami różnych Katedr Wydziału Finansów i Prawa, po którym wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać koncertu krakowskiej artystki Magdy Bożyk oraz wziąć udział w kolacji biesiadnej.

Trzeciego dnia konferencji odbyła się debata pt. Kierunki badań na Wydziale Finansów i Prawa UEK, której uczestnikami byli kierownicy Katedr Wydziału Finansów i Prawa. W trakcie debaty omówione zostały najważniejsze obszary badań prowadzonych na Wydziale FiP oraz wskazane zostały dalsze kierunki ich prowadzenia. Ostatnim punktem w programie konferencji było spotkanie z Władzami Wydziału Finansów UEK, w trakcie którego pracownicy Wydziału mieli okazję zadawania Władzom Dziekańskim bezpośrednich pytań dotyczących funkcjonowania i dalszego rozwoju Wydziału.

Projekt „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”, ramach którego zorganizowano konferencję był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

Organizacja konferencji nie byłaby możliwa gdyby nie finansowe wsparcie udzielone przez liczne grono sponsorów i partnerów konferencji: sponsora strategicznego – Grupę Energa; sponsorów: Bank Pocztowy SA, Cargotor sp. z o.o., Comarch, IFS Solutions, KUKE SA, Mostostal-Warszawa SA, MPGO, Polski Koncern Naftowy Orlen SA, OSTC, PNUiK Kraków Sp. z o.o., PKP Cargo SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PZU SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Spar Polska SA, Wawel SA; oraz partnerów konferencji: Krakowski Holding Komunalny SA, MPWiK SA, MPK SA w Krakowie, MPEC SA w Krakowie, MPO sp. z o.o. oraz Bank Zachodni WBK. Patronat medialny nad konferencją sprawowali: ActaEnergetica, KarierawFinansach.pl, Kurier UEK oraz Obserwatorfinansowy.pl.

Galeria zdjęć z konferencji